GIT ประกาศความพร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

GIT ประกาศความพร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 -2022 เตรียมไฮไลต์เด็ดไว้โชว์เพียบ ทั้งพลอย อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ กว่า 300 คูหา ให้เลือกซื้อแบบจุใจ พร้อมจัดกิจกรรมอีกเพียบ ทั้งประชุมวิชาการ สัมมนา นิทรรศการสุดยอดพลอยสวยจากทั่วโลก บริการตรวจอัญมณี คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 -2022 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ภายใต้แนวคิด Chanthaburi : City of Gems เพื่อผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จ.จันทบุรี มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว

โดยในการจัดงาน จะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน เครื่องประดับอัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณี

 

นอกจากนี้ จะมีการงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 7 (GIT Conference 2021) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรีภายใต้หัวข้อ “Towards the Sustainable Gem Industry” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนสมาคมการค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนนักออกแบบ จากทั่วโลกที่จะนำผลงานวิจัยมาร่วมนำเสนอภายในงาน GIT Conference 2021 ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นําทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก และยังเป็นเวทีในการแสดงออก ถึงศักยภาพของนักวิจัย/นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบ การสัมมนาในหัวข้อ “จากดีไซน์สู่สินค้าเครื่องประดับออนไลน์ยุค New Normal” เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย รวมทั้งกิจกรรม BWC Business Matching การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสุดยอดพลอยสวยที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก “GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards” การจัดกิจกรรม เช่น Gems Tour การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณี การเจียระไนพลอย การแกะสลักโลหะด้วยมือ การแกะลายด้วยเครื่องตัดลาย การชุบ ขัดล้างเครื่องประดับ การลงยาสีเย็น-ร้อนบนเครื่องประดับ การเลเซอร์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ GIT จะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ผ่านใบรับรองจาก GIT โดยผู้เชี่ยวชาญภายในงานครั้งนี้ด้วย

“การจัดงานในครั้งนี้ มีความพิเศษ คือ ระยะเวลาของการจัดงาน จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับให้กลับมาคึกคัก และยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในจังหวัดไปพร้อม ๆ กัน”นายสุเมธกล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business