“สาธิต วิทยากร” หวนซื้อหุ้น BH จาก KKP กว่า 8.8 พันล้านบาท ถือ 5.39%

เรื่องที่น่าสนใจ

“สาธิต วิทยากร” เจ้าของ “พริ้นซิเพิล แคปิตอล” หวนซื้อหุ้น BH อีกรอบ ควักเงินกว่า 8.8 พันล้านบาท จำนวน 42.95 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.3968% ที่ราคาหุ้นละ 207 บาท จาก KKP และ บล.เกียรตินาคินภัทร หลังช่วงเดือนส.ค. 65 ขายเกลี้ยงพอร์ตรับกำไรไปกว่า 8.5 พันล้านบาท

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการหรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้นบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 โดยเป็นการซื้อหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 42,946,700 หุ้น หรือสัดส่วน 5.3968% โดยซื้อจาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จากเดิมก่อนหน้านี้ไม่ได้ถือหุ้น BH

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 ปิดตลาดหุ้น พบมีรายการซื้อขายบิ๊กล็อต “หุ้น BH” จำนวน 2 รายการ จำนวน 42,946,700 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 207 บาท มูลค่าสูงสุด 8,889.97 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ สาธิต วิทยากร มีการขายหุ้น BH ออกมาทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 138.79 ล้านหุ้น เป็นมูลค่ารวม 22,807 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 164.33 บาท ขณะที่มีต้นทุนซื้อของ นายสาธิตอยู่ที่หุ้นละ 103 บาท นั่นหมายความว่านายสาธิต มีกำไรถึง 8,507 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 59.49% ในช่วงระยะเวลาที่ลงทุนเพียง 1 ปี 9 เดือน หลังจากที่ซื้อรอบแรกเมื่อ 25 พ.ย. 2563 และรอบสองเมื่อ 18 ธ.ค.2563

การจำหน่ายทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้ รอบแรกเมื่อ 9 พ.ค. 65 จำนวน 71.90 ล้านหุ้น เฉลี่ยที่หุ้นละ 151.5 บาท รวมมูลค่า 10,899.99 ล้านบาท และรอบล่าสุด 18 ส.ค.65 จำนวน 66.89 ล้านหุ้น เฉลี่ยที่หุ้นละ 178.01 บาท รวมมูลค่า 11,907.29 ล้านบาท

สำหรับ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ BH ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565 พบว่า บล.เกียรตินาคินภัทร ถือหุ้นจำนวน 27,002,100 หุ้น หรือ 3.40% เป็นอันดับ 7 และธนาคารเกียรตินาคินภัทร ถือหุ้น 16,501,600 หุ้น หรือ 2.08% เป็นอันดับ 8

การเข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้น BH ในครั้งนี้ ทำให้ นายสาธิต วิทยากร กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 5 ของ BH